Strona startowa

 

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

- spisz się przez Internet

     Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. SAMOSPISU można dokonać przez cały okres trwania spisu powszechnego (tj. od 1 kwietnia do 30 września 2021r.) z tym, że jeżeli po 30 kwietnia zadzwoni do nas rachmistrz to nie możemy odmówić obowiązku poddania się spisowi w tej formie ( tj. prowadzonej przez rachmistrza).

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno - ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na http://spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Radłów dostępne jest stanowisko do samospisu czynne w godzinach pracy urzędu. Także wyznaczeni pracownicy chętnie pomogą w spisie oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

W razie pytań proszę o kontakt- Sylwia Kus- koordynator gminny ds. spisu powszechnego 2021

-- 
Sylwia Kus
Sekretarz Gminy Radłów
46-331 Radłów, ul. Oleska 3
tel./fax 343599004, ...05