Strona startowa

 

Radosnych, pogodnych

i przede wszystkim bezpiecznych

W A K A C J I    !  !  !

 

 

 

 

Informacja n.t. podręcznika do religii dla kl. I.

   W związku z przedłużającymi się pracami nad nowym podręcznikiem do religii dla klasy I szkoły podstawowej podjęta została przez Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Opolu ostateczna decyzja o pozostawieniu w roku szk. 2019/2020 dotychczasowego podręcznika pt.:

„Jesteśmy dziećmi Boga” (red. ks. Marcin Wilczek; autorzy: Maria Baron, Edyta Bem).