Strona startowa

UWAGA!  Do 9 maja można na Facebooku szkoły oddać swój głos na pieśń patriotyczną w ramach konkursu organizowanego przez p. Monikę Krzak. Zapraszam do przesłuchania uczestników i głosowania.

Natomiast w zakładce Wydarzenia ⇒ Konkurs plastyczny można zobaczyć prace przesłane na konkurs.

 

1. Martyna Niegot - Rozkwitały pąki białych róż

https://liblink.pl/oxFNSHztfx

2. Laura Rzepka- Witaj majowa jutrzenko

https://liblink.pl/qydpFwYiWI

3. Zosia Kandzia- Ojczyzno ma

https://liblink.pl/KqcXqkoM7d

4. Marcel Pisula- Jest takie miejsce, taki kraj

https://liblink.pl/DtBB4wehBs

5. Aleksandra Sekuła- Szara piechota

https://liblink.pl/34ZTAlFcjJ

 

 

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

- spisz się przez Internet

     Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. SAMOSPISU można dokonać przez cały okres trwania spisu powszechnego (tj. od 1 kwietnia do 30 września 2021r.) z tym, że jeżeli po 30 kwietnia zadzwoni do nas rachmistrz to nie możemy odmówić obowiązku poddania się spisowi w tej formie ( tj. prowadzonej przez rachmistrza).


Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno - ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na http://spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Radłów dostępne jest stanowisko do samospisu czynne w godzinach pracy urzędu. Także wyznaczeni pracownicy chętnie pomogą w spisie oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

W razie pytań proszę o kontakt- Sylwia Kus- koordynator gminny ds. spisu powszechnego 2021

-- 
Sylwia Kus
Sekretarz Gminy Radłów
46-331 Radłów, ul. Oleska 3
tel./fax 343599004, ...05

 

 

UWAGA!!!

W związku z przejściem klas I-III na tryb nauczania zdalnego

zaplanowany na 24 - 25 marca 2021r.  DENTOBUS

przyjedzie do szkoły w innym terminie.

 

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych od 01.09.2021r. 

do Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia

w Kościeliskach

  1. Aleksandra Jadwiga Bardorz
  2. Ewa Laura Grzesik
  3. Jakub Paweł Huć
  4. Nadia Patrycja Kos
  5. Karolina Monika Książek
  6. Ewelina Monika Niegot
  7. Julia Maja Orator
  8. Filip Emanuel Rodewald
  9. Ksawery Łukasz Skupiński
  10. Milena Weronika Wilczek

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Dentobusa.

 (Prezentacja poniżej)