Strona startowa

 

W nowym roku szkolnym życzymy:

Uczniom - efektywnego wykorzystania czasu

przeznaczonego na naukę, rozwijania pasji i talentów;

Nauczycielom - satysfakcji z wykonywanej pracy

sukcesów edukacyjnych oraz realizacji zamierzeń;

Rodzicom - wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci.

Wszystkim życzymy wzajemnej życzliwości, zaufania

oraz wytrwałości w realizacji procesu edukacyjnego,

a także pozytywnego nastawienia na każdy dzień.

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne

 

 

 

UWAGA  UCZNIOWIE  I  RODZICE !

Prosimy o zapoznanie się z procedurami i regulaminami,

które będą obowiązywały w naszej szkole od 1 września 2020r.

w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas panującej epidemii.

Procedury i regulaminy znajdują się w zakładce

Informacje - Bezpieczny powrót do szkoły