Akademia Bezpiecznego Puchatka

Wydarzenia 2017/2018 » Akademia Bezpiecznego Puchatka

   W bieżącym roku szkolnym 2017/2018, kolejny raz nasza Szkoła przystąpiła do tej akcji. Wzięło w niej udział 13 pierwszoklasistów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa realizowanych w oparciu o materiały edukacyjne. Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Podsumowaniem uczestnictwa w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Składał się on z 15 pytań. Do testu przystąpiło 13 pierwszaków uzyskując średni wynik 98,5%. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w tematyce bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do szkoły i w Internecie. W szkole odbyły się też spotkania z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Oleśnie , którzy rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu i w szkole, a także poinformowali pierwszoklasistów, jakie informacje mogą przekazywać korzystając z Internetu oraz co należy robić, by być bezpiecznym w sieci.