Dzień Babci i Dziadka

Wydarzenia  » Dzień Babci i Dziadka

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

życzenia składa wnuków gromadka.

Zdrowia, szczęścia i miłości, 

radości z życia do późnej starości.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

wielkich podróży i dobrych wrażeń.

Pogody ducha w każdy dzień,

a smutki niech odejdą w cień.

Słońce niech Wam świeci - omijajcie burze,

a ZUS godziwie Wam płaci na emeryturze.

Miejcie wiele wytrwałości,

kiedy wnuki przyjdą w gości.

Babciu i Dziadku - wszystkiego najlepszego

i wieku życia co najmniej stuletniego!!!