Dzień Ziemi 2018

Wydarzenia 2017/2018 » Dzień Ziemi 2018

   25 kwietnia 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi, który był kontynuacją Programu Edukacyjnego „RODZICE I DZIECI POWIETRZE BEZ ŚMIECI”. Mając na uwadze fakt, iż oddychamy coraz bardziej zatrutym powietrzem, podjęliśmy działania uświadamiające społeczności szkolnej przyczyny i skutki zanieczyszczonego powietrza dla naszego zdrowia. Akcję edukacyjną rozpoczęliśmy od ogłoszenia Szkolnego Konkursu Plastycznego NIE DLA SMOGU”, którego celem było upowszechnianie wśród dzieci postaw ekologicznych poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany był do wykonania pracy plastycznej o tematyce smogu. Prace wyraźnie pokazały, że dzieci świetnie zdają sobie sprawę z rosnącego problemu i rozumieją jak ważne jest dbanie o czyste powietrze. Uczniowie wykazali się pomysłowością i zdolnościami plastycznymi. Wszystkie prace zostały umieszczone na szkolnej gazetce. Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi.

   Kolejnym krokiem na rzecz ochrony powietrza było zorganizowanie wystawy pt. „COŚ Z NICZEGO”, której celem było rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni, poszerzenie wiedzy na temat segregowana odpadów i oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką plastyczno - techniczną z odpadów czegoś pomysłowego. Nasi uczniowie wykazali się kreatywnością w nadawaniu niepotrzebnym odpadom nowego oblicza. Pomysłowość oraz precyzja wykonanych przedmiotów z odpadów przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wśród prac znalazły się np. pociągi z wagonikami, samoloty, gry, wiatraczki, zwierzątka, domki itp. Każda praca jest oryginalna i niepowtarzalna. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.

   Podsumowaniem działań na rzecz ochrony powietrza było wykonanie przez uczniów transparentów antysmogowych i wspólne zamanifestowanie, że chcemy walczyć ze smogiem i oddychać czystym powietrzem, aby być zdrowym. Reasumując, można powiedzieć, iż dotychczasowe działania edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia oraz ochrony powietrza uświadamiają dzieci naszej szkoły o istniejącym problemie i pokazują możliwości ochrony środowiska. Jesteśmy przekonani, ze edukacja od najmłodszych lat w przyszłości przyniesie oczekiwane rezultaty, a różnorodne czynności edukacyjne będą podejmowane, rozszerzane i utrwalane.