Historia szkoły

  Szkoła Podstawowa w Kościeliskach to jedna ze szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego, które powstały w latach 1960 - 1966.  Dzieło budowy nowej szkoły w Kościeliskach miało swój początek 18 listopada 1958 r. na zebraniu PZPR w Kościeliskach, na którym ówczesny kierownik szkoły Edward Gawroński przekonał zebranych o konieczności budowy nowej placówki. We wsi nie było szkoły "z prawdziwego zdarzenia", a lekcje odbywały się w dwóch budynkach, które nie zapewniały odpowiednich warunków nauczania. Tymczasem liczba dzieci ciągle rosła i przewidywano, że w 1965 r. wyniesie 140 osób - takiej ilości uczniów nie pomieściłyby stare klasy. 

   W styczniu 1959 r. wybrano Gromadzki Komitet Budowy Szkoły. Obok gmachu szkolnego zaplanowano budowę domu dla nauczycieli i budynku gospodarczego. Koszty związane z budową szkoły pokryte były ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół, na który mieszkańcy Kościelisk również wpłacali dobrowolne składki.

  9 marca 1959 r. akt wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą Tysiąclatkę dał początek pracom budowlanym. Społeczność lokalna poradziła sobie z tym wyzwaniem. Wiele prac przy budowie szkoły mieszkańcy wykonali w tzw. czynie społecznym. Po zakończeniu budowy uporządkowali także teren wokół szkoły i pomogli przy zagospodarowaniu terenu. W przeciągu roku wzniesiono pietrowy budynek z 5 izbami lekcyjnymi, salami specjalistycznymi i salą gimnastyczną. Uroczyste otwarcie szkoły jako pierwszej na Opolszczyźnie Tysiąclatki odbyło się 22 lipca 1960 r.  Dotychczasowe budynki szkoły przeznaczono Prezydium Gromadzkiemu Rady Narodowej oraz Państwowemu Przedszkolu.  W 1966 r. przyznano szkole Odznakę Tysiąclecia za pracę społeczną i aktywny udział w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego.

   Dyrektorem nowej szkoły został Edward Gawroński, który kierował czteroosobową Radą Pedagogiczną. Liczba uczniów wynosiła wówczas 106, w siedmiu oddziałach klasowych. Edward Gawroński pełnił swoją funkcję do 1972 r., kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pełnił funkcję dyrektora przez 27 lat. Wniósł olbrzymi wkład w rozwój oświaty w Kościeliskach: przyczynił się do powstania nowej szkoły, dbał o jej wyposażenie i rozwój, prowadził zespół muzyczny wielokrotnie nagradzany w konkursach powiatowych i wojewódzkich.

   Z dniem 1 września 1972 r. funkcję dyrektora objął Franciszek Prochota i pełnił ją do 1988 r.  W tych latach Grono Pedagogiczne liczyło 7 - 8 osób. W roku szkolnym 1979/1980 szkoła w Kościeliskach przejmuje nadzór nad punktem filialnym w Biskupicach do roku 1982. W roku 1983 przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego i domu nauczyciela. W połowie lat 90-tych zlikwidowano szkolną stołówkę, a pomieszczenia świetlicy przeznaczono na Bibliotekę Wiejską, która miała tu swoją siedzibę do 2001 r.

   W 1988 r. kolejnym dyrektorem został Jan Szyszka, który pełnił tę funkcję do marca 1989 r. i ze względów zdrowotnych złożył rezygnację. Stanowisko dyrektora objęła Helena Kwiecińska i pełniła funkcję do czasu przejścia na emeryturę w 2001 r.

   Płynęły lata, czas niósł zmiany, którym nasza szkoła zawsze wychodziła naprzeciw. W 2001 r. w Gminie Radłów dokonano kolejnej już reorganizacji szkół, w wyniku której pozostają tylko 3 placówki - Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i w Sternalicach oraz Gimnazjum w Radłowie. W związku z likwidacją pozostałych szkół zmienił się obwód naszej szkoły. Obecnie należą do niego dzieci z KOŚCIELISK, BISKUPIC, DRÓG BISKUPSKICH, KOLONII BISKUPSKIEJ, RADŁOWA i KARMONEK. Dyrektorem zreorganizowanej szkoły została Anna Macioł. Troską Pani Dyrektor było utrzymanie w jak najlepszym stanie budynku szkoły oraz doposażenie placówki w meble i pomoce naukowe. Przybyło środków audiowizualnych, nowa pracownia komputerowa, utworzono gabinet pielęgniarski, wykonano nowe boiska: asfaltowe, trawiaste oraz parking autobusowy, poprawiono estetykę obejścia szkoły. W 2006 r. przeprowadzono kolejne znaczące remonty: wymieniono okna, ocieplono budynek, wyremontowano dach, wymieniono instalację elektryczną i cieplną, przebudowano toalety, wymieniono ogrodzenie, a w roku 2009 wyremontowano schody. Z każdym kolejnym rokiem szkoła piękniała, wzbogacała się w nowe sprzęty i pomoce.

   Jak przed laty, tak i dziś, możemy się szczycić osiągnięciami naszych uczniów i absolwentów w najróżniejszych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.