Inauguracja sportowego roku szkolnego

Wydarzenia  » Inauguracja sportowego roku szkolnego

16 września 2020r. zainaugurowaliśmy

SPORTOWY ROK SZKOLNY 2020/2021.

   Pan Ryszard Knysak - nauczyciel wychowania fizycznego - przygotował program rozgrywek, uwzględniając obowiązujący w szkole rygor sanitarny. Celem tej sportowej imprezy było kształtowanie nawyku rekreacji ruchowej wśród dzieci przez gry i zabawy. Na rozpoczęcie organizator omówił zasady bezpieczeństwa w czasie gier, zabaw i podczas odpoczynku. Następnie rozpoczęła się sportowa rywalizacja w trzech kategoriach:

- gra w kwadranta - kl. V i VI

- dwa ognie - kl. III i IV

- sztafeta wg Małego Olimpijczyka - kl. I i II

Wspólna zabawa na świeżym powietrzu dostarczyła uczniom radości i wielu wrażeń. Życzymy wszystkim wielu sukcesów sportowych w bieżącym roku szkolnym!!!