Samorząd Uczniowski

   Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodnicząca - Emilia Kosmala

Z-ca przewodniczącego - Natasza Mencfel

Skarbnik - Kinga Zaremba

Sekcja plastyczna - Maja Lesik, Emili Chuć

 

Opiekunowie: p. Justyna Chęcińska i p. Monika Krzak