Samorząd Uczniowski

   Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021:

 

Przewodnicząca - Wiktoria Kus

Z-ca przewodniczącego - Natalia Gül

Skarbnik - Nikola Kosmala

Sekretarz - Emili Chuć

 

Opiekunowie: p. Janina Kowalczyk i p. Violetta Jaguś