Samorząd Uczniowski

   Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022:

 

Przewodnicząca - Paulina Noworolnik

Z-ca przewodniczącego - Weronika Wróbel

Skarbnik - Martyna Paśmiona

Sekretarz - Sarah Pakulla

 

Opiekunowie: p. Monika Krzak i p. Ryszard Knysak